Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA PRZEZ WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TRANSPORTU DO LOKALI WYBORCZYCH PODCZAS WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015-10-22 11:29:35
HARMONOGRAM TRANSPORTU OSÓB DO LOKALI WYBORCZYCH w WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP w dniu 25 PAŹDZIERNIKA 2015 r. 2015-10-22 07:03:42
SPOT Państwowej Komisji Wyborczej dotyczący techniki głosowania w wyborach do Senatu RP 2015-10-21 07:16:07
SPOT Państwowej Komisji Wyborczej dotyczący techniki głosowania w wyborach do Sejmu RP [język polski migowy] 2015-10-21 07:13:05
SPOT Państwowej Komisji Wyborczej dotyczący techniki głosowania w wyborach do Sejmu RP 2015-10-21 07:06:56
ZARZĄDZENIE NR 92 Burmistrza Mirosławca z dnia 6 października 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Mirosławiec w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-07 10:34:04
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-06 10:45:14
ZARZĄDZENIE NR 91 Burmistrza Mirosławca z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2015-10-05 12:45:27
Druk do pobrania / zgłoszenie kandydatów na członków do Obwodowych Komisji Wyborczych 2015-09-24 12:48:52
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Mirosławca z dnia 24 września 2015 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-09-24 12:37:53
ZARZĄDZENIE NR 86 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Mirosławiec miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń, plakatów i haseł dotyczących wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-09-21 07:08:59
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-09-24 12:36:12
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniające postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R. 2015-09-24 12:29:55