ZARZĄDZENIE NR 86 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyzaczenia na obszarze Gminy Mirosławiec miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń, plakatów i haseł dotyczących wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 86

Burmistrza Mirosławca

z dnia 17 września 2015 r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Mirosławiec miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń, plakatów i haseł dotyczących wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1017 ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznaczam na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń, plakatów i haseł komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonym na 25 października 2015:

1. Miasto Mirosławiec:

1) tablice informacyjne: w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Wolności 37, przed budynkiem Urzędu Miejskiego przy ul. Wolności 37, obok skrzyżowania ul. 40-Lecia PRL i ul. 10-go Lutego, przy Ośrodku Kultury od strony ul. Wolności,

2) słupy ogłoszeniowe: przy Pl. Wolności, na ul. Dworcowej, na parkingu przy ul. Spokojnej.

2. Sołectwa: Jabłonowo, Jabłonkowo, Piecnik, Toporzyk, Łowicz Wałecki, Jadwiżyn, Bronikowo, Próchnowo, Orle, Kalinówka.

1) tablice informacyjne

3. sołectwo Mirosławiec Górny:

1) tablica informacyjna przy świetlicy środowiskowej,

2) słupy ogłoszeniowe przy placu zabaw i przy świetlicy środowiskowej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 86.pdf (PDF, 94KB) 2015-09-22 13:38:28 104 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 22-09-2015 13:38:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 17-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 22-09-2015 13:38:28