• UCHWAŁA NR XVII /100 / 2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 marca 2004 roku

w sprawie : powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

         • Na podstawie § 22 Statutu Gminy Mirosławiec (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 47 poz. 1300 z dnia 6 grudnia 2001 r. Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1

Powołuje Komisję Rewizyjną w składzie ;

1. Andrzej Malek - przewodniczący komisji

2. Jan Grudziński - z-ca przewodniczącego komisji

3. Lech Adamski - członek

§ 2

Przedmiot działania komisji obejmuje kontrolę działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy.

§ 3

Traci moc uchwała nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2003 roku w sprawie : powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

§ 4

         • Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady

§ 5

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 22-11-2004 12:00:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wroński Robert 22-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Wroński Robert 22-11-2004 12:00:25