GIŚ.6730.14.2013.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 września 2015 r. o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu handlowo-usługowego w Mirosławcu przy ul. Spokojnej, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 172 i 175 obręb miasto Mirosławiec (0001).

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

GIŚ.6730.14.2013.DB

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 22 września 2015 r.

o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o warunkach zabudowy

 

 

   Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia iż, w dniu 22 września 2015 r. została wydana decyzja zmieniająca decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej  na budowie pawilonu handlowo-usługowego w Mirosławcu przy ul. Spokojnej, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 172 i 175 obręb miasto Mirosławiec (0001).

   Zmiany zawarta w decyzji zmieniającej dotyczą: terenu lokalizacji  inwestycji, szerokości elewacji frontowej oraz załącznika nr 1 do w.w. decyzji.

    Przedmiotowa decyzja zmieniająca została wydana na wniosek Pana Łukasza Wiśniewskiego zamieszkałego w Mirosławcu przy Placu  Wolności 6/3, 78-650 Mirosławiec.

     Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

                                 Podpisano przez Zastępcę Burmistrza

                                                                                            w dniu 22 września 2015 r.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM w Mirosławcu, w BIP UM w Mirosławcu  oraz  w  obrębie realizacji inwestycji w  dniu  22 września 2015 r.

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: 22.09.02015 r. – 05.10.2015 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 22 września 2015 r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bartosik 22-09-2015 14:53:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Bartosik 22-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bartosik 22-09-2015 14:53:56