UCHWAŁA NR XVII / 101/ 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie : powołania Komisji Polityki Społecznej Rady Miej


        • UCHWAŁA NR XVII / 101/ 2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 marca 2004 roku

w sprawie : powołania Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

         • Na podstawie § 22 Statutu Gminy Mirosławiec (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 47 poz. 1300 z dnia 6 grudnia 2001 r. Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1

Powołuje Komisję Polityki Społecznej w składzie ;

1.Zbigniew Szylkiewicz - przewodniczący komisji

2. Józef Kropielnicki - z-ca przewodniczącego komisji

3. Tadeusz Ząbek - członek

§ 2

Ustala się, że zakres działania komisji obejmuje sprawy:

 • oświaty w tym : szkół , przedszkoli

 • kultury w tym placówek upowszechniania kultury,

 • kultury fizycznej w tym terenów rekreacyjnych,

 • ochrony zdrowia,

 • opieki społecznej

 • turystyki i promocji Gminy

§ 3

Traci moc uchwała nr II/5/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie : powołania Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

§ 4

         • Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady

§ 5

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 23-11-2004 09:07:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wroński Robert 23-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Wroński Robert 23-11-2004 09:07:39