Ogłoszenie Burmistrza Mirosławca z dnia 05 października 2015r. w sprawie I - wszego publicznego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości działek o numerze: 268 i 269/3 w miejscowości Bronikowo, gm. Mirosławiec

                                                                                                                                                              Mirosławiec,  2015.10.05.

 

 

O g ł o s z e n i e

 

Burmistrz Mirosławca ogłasza

I-wszy  publiczny przetarg  ograniczony ustny na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości .

(własność)

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia

Nr księgi

wieczystej

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w dotychczas obowiązującym m.p.z.p.

Cena wywoławcza

 

1.

268 i 269/3

2141 m2

 

KO1W/00014588/0

 

Bronikowo

Niezabudowana

rolne

6.000 zł.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu  10 listopada  2015 roku o godz. 10.30  w sali nr 107 ( piętro)  Urzędu Miejskiego w Mirosławcu przy ul. Wolności 37.

Przetarg do działek o nr 268 i 269/3 ze względu na brak dojazdu jest ograniczony dla właścicieli nieruchomości sąsiednich objętych działkami o nr 260, 266, 269/2 i 274/2.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 05 listopada 2015r. do godz. 1500  zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mirosławcu pisemnego zgłoszenia oraz kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie  wpłaty wadium. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu  dnia  9 listopada 2015r.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto tut. Urzędu Nr

78 8941 1032 0092 2937 2000 0030 Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie Oddział w Mirosławcu najpóźniej do dnia 05 listopada 2015r., postąpienie wynosi nie mniej niż 1 % w pełnych dziesiątkach złotych .

Wadium zwraca się natychmiast po przetargu na wskazane konto dla osób, które przegrały przetarg.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet kupna , a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Dla w/wym. Działek  nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, pokój nr 10  tel. (067) – 259-62-66.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

                                                                                                                                         Burmistrz Mirosławca      

Załączniki do pobrania

1 Ogloszenie przetarg ograniczony Bronikowo.pdf (PDF, 13KB) 2015-10-06 19:41:19 91 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 06-10-2015 19:41:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 05-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 06-10-2015 19:48:39