Ogłoszenie Burmistrza Mirosławca z dnia 05 października 2015r. w sprawie I - wszego publicznego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości działki o numerze: 156/2 w miejscowości Mirosławiec

 

                                                                                                                                                 Mirosławiec,  2015.10.05.

 

 

O g ł o s z e n i e

 

Burmistrz Mirosławca ogłasza

I-wszy  publiczny przetarg  nieograniczony ustny na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości .

(własność)

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia

Nr księgi

wieczystej

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w dotychczas obowiązującym m.p.z.p.

Cena wywoławcza

 

1.

156/2

1685 m2

 

KO1W/00007712/7

 

Mirosławiec

Niezabudowana

ogrodnicze

68.000 zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  10 listopada  2015 roku o godz. 10.15  w sali nr 107 ( piętro)  Urzędu Miejskiego w Mirosławcu przy ul. Wolności 37.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto tut. Urzędu Nr 78 8941 1032 0092 2937 2000 0030 Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie Oddział w Mirosławcu najpóźniej do dnia 05 listopada 2015r., postąpienie wynosi nie mniej niż 1 % w pełnych dziesiątkach złotych .

Wadium zwraca się natychmiast po przetargu na wskazane konto dla osób, które przegrały przetarg.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet kupna , a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Uwaga:1. Na w/wym. nieruchomość zawarta jest umowa dzierżawy ważna do 30.09.2020r.

               2. Do nieruchomości brak dojazdu ( istnieje możliwość dojazdu wyłącznie przez prywatne działki, ustanawiając służebność dojazdu  notarialnie za zgodą właściciela ).

Dla w/wym. działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, pokój nr 10  tel. (067) – 259-62-66.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

                                                                                                                                                     Burmistrz Mirosławca  

                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                    Mirosławiec,  01 grudnia 2015roku

 

 

I n f o r m a c j a

o unieważnieniu  przetargu ustnego nieograniczonego

            Burmistrz Mirosławca informuje, że unieważnia przeprowadzony w dniu 10 listopada 2015r,  w  Urzędzie Miejskim  w  Mirosławcu  I  przetarg  nieograniczony   na sprzedaż nieruchomości gruntowej,  położonej  w  Mirosławcu  przy ul. Orlej,  oznaczonej w ewidencji gruntów nr 156/2 o powierzchni 0,1685 ha .

Przyczyną unieważnienia przetargu jest wadliwie określone prawo własności gruntu w ewidencji gruntu prowadzonej przez Starostę Wałeckiego  ( właściciel wpisana Gmina i Miasto Mirosławiec ), a wpisem w księdze wieczystej nr KO1W/00007712/7 prowadzonej przez  Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Wałczu ( właściciel  Skarb Państwa)                      

 

                                                                                                                                                                                   Burmistrz Mirosławca

 

    

Załączniki do pobrania

1 Unieważnienie przetargu.pdf (PDF, 11KB) 2015-12-02 07:32:51 90 razy
2 Ogloszenie przetarg nieograniczony Miroslawiec.pdf (PDF, 13KB) 2015-10-06 19:49:54 110 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 06-10-2015 19:47:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 05-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 02-12-2015 07:32:51