UCHWAŁA NR XVII / 102/ 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2004 rokuw sprawie : powołania Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Mirosławcu.


        • UCHWAŁA NR XVII / 102/ 2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 marca 2004 roku

w sprawie : powołania Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Mirosławcu.

         • Na podstawie § 22 Statutu Gminy Mirosławiec (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 47 poz. 1300 z dnia 6 grudnia 2001 r. Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1

Powołuje Komisję Gospodarki i Budżetu w składzie ;

1. Eugeniusz Czyżak - przewodniczący komisji

2. Bolesław Romaniuk - z-ca przewodniczącego komisji

3. Zdzisław Cocłowski - członek

§ 2

Ustala się ,że zakres działania komisji obejmuje sprawy :

 • ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska,

 • gminnych dróg, ulic, organizacji ruchu drogowego,

 • wodociągów, zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków komunalnych,

 • lokalnego transportu zbiorowego

 • komunalnego budownictwa mieszkaniowego

 • zieleni miejskiej i zadrzewienia

 • porządku publicznego i ochrony p.poż

§ 3

Traci moc uchwała nr II/6/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie : powołania Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Mirosławcu.

§ 4

         • Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady

§ 5

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 23-11-2004 09:10:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wroński Robert 23-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Wroński Robert 23-11-2004 09:10:59