ZARZĄDZENIE N 95 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec.

ZARZĄDZENIE NR 95

Burmistrza Mirosławca

z dnia 20 października 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 782 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w EXTRA WAŁCZ , na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki gruntami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 95

Burmistrza Mirosławca

z dnia 20 października 2015 r.

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

na terenie gminy i miasta Mirosławiec

I.

1. Księga wieczysta KO1W/00014803/4.

2. Działka nr 20/6 położona w miejscowości Jadwiżyn, obręb nr 0031.

3. Powierzchnia działki 1,2707 ha.

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Mirosławiec przeznaczona była na cele rolne.

6. Forma sprzedaży – własność – przetarg nieograniczony.

7. Cena wywoławcza – 30.000 zł. ( słownie: trzydzieści tysięcy gr 00 )

8. Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

II.

1. Księga wieczysta KO1W/000027110/3.

2. Działka nr 573/6 położona w strefie rolnej Mirosławca, obręb nr 0034.

3. Powierzchnia działki 0,8467 ha.

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Mirosławiec przeznaczona była na cele rolne.

6. Forma sprzedaży – własność – przetarg nieograniczony.

7. Cena wywoławcza  – 24.000 zl. ( słownie: dwadzieścia cztery tysiące gr 00 ).

8. Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

III.

1. Księga wieczysta KO1W/000031983/4.

2. Działka nr 191/17 położona w Mirosławcu, obręb nr 0001.

3. Powierzchnia działki 42 m2

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomość w zgodnie z Decyzją Burmistrza Mirosławca o lokalizacji inwestycji celu publicznego przeznaczona pod budowę stacji transformatorowej wraz z linią energetyczną.

6. Forma sprzedaży – własność – bez przetargu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań.

7. Wartość nieruchomości    – 1.661 zł. + 23 % VAT oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 2.769 zł.

IV.

1. Księga wieczysta KO1W/00013927/2.

2. Działka nr 283 położona w Mirosławcu przy ul.Sprzymierzonych 13/2.

3. Powierzchnia działki 544 m2.

4. Nieruchomości zabudowana budynkiem mieszkalnym z poddaszem użytkowym.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec przeznaczona była na cele mieszkaniowe.

6. Forma sprzedaży – własność dla najemcy – bez przetargu.

7. Opis lokalu mieszkalnego nr 2.

Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze składający się z dwóch pokoii, kuchni , łazienki, przedpokoju i holu o pow. użytkowej 52,34 m2. Do lokalu przynależny jest budynek gospodarczy pow. 21,90 m2 Udział w częściach wspólnych i działce wynosi 301/1000.

Wartość lokalu 59.615,00 zł.

V.

1. Księga wieczysta KO1W/00013927/2.

2. Działka nr 283 położona w Mirosławcu przy ul. Sprzymierzonych 13/2.

3. Powierzchnia działki 544 m2.

4. Nieruchomości zabudowana budynkiem mieszkalnym z poddaszem użytkowym.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec przeznaczona była na cele mieszkaniowe.

6. Forma sprzedaży – własność dla najemcy – bez przetargu.

7. Opis lokalu mieszkalnego nr 2.

Lokal mieszkalny usytuowany jest na I piętrze składający się z trzech  pokoii, kuchni , łazienki, przedpokoju i kotłowni o pow. użytkowej 67,30 m 2 . Do lokalu przynależny jest budynek gospodarczy  pow. 27,33 m 2. Udział w częściach wspólnych i działce wynosi 397/1000.

Wartość lokalu 76.655,00 zł.

VI.

1. Księga wieczysta KO1W/00013916/2 i KO1W/00013931/3.

2. Działka nr 256/1 i 256/2 położone w Mirosławcu przy Placu Wolności 4.

3. Powierzchnia pierwszej działki 170 m2 a drugiej 253 m2.

4. Pierwsza nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno – usługowym, a druga budynkami gospodarczymi.

5. Nieruchomości w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec przeznaczone były na cele mieszkaniowo-usługowe.

6. Forma sprzedaży – własność dla najemcy – bez przetargu.

7. Opis lokalu mieszkalnego nr 1

Lokal mieszkalny usytuowany jest na I piętrze składający się z dwóch  pokoii, kuchni , łazienki i komunikacji o pow. użytkowej 40,20 m 2 . Udział w częściach wspólnych i działce wynosi 4512/24749. Budynek gospodarczy  pow. 9,24 m 2 usytuowany na działce o nr 256/2 z udziałem do działki 451/1000.

Ogólna wartość nieruchomości 42.419,00 zł.

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie mogą składać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 95.pdf (PDF, 18KB) 2015-10-21 14:16:01 100 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 21-10-2015 14:16:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 20-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 21-10-2015 14:16:01