Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku nr 1 na budynek biurowo-sztabowy z przebudową przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej , cieplnego, elektroenergetycznego, budową przyłącza kanalizacji teletechnicznej oraz przebudową i budowa dróg wewnętrznych, parkingu i ciągów pieszych dla zadania "Adaptacja budynku nr 1 na potrzeby BSP w kompleksie wojskowym w Mirosławcu