GIŚ.6733.3.2015.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 listopada 2015 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy szczelnego, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce oznaczonej geodezyjnie nr 120/2, obręb Piecnik (0025), gm. Mirosławiec.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

GIŚ.6733.3.2015.DB

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 10 listopada 2015 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego

 

 

   Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2004 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) zawiadamia iż, w dniu 10 listopada 2015 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowa szczelnego, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce oznaczonej geodezyjnie nr 120/2, obręb  Piecnik (0025), gm. Mirosławiec.

   Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek Zespołu Szkół w Piecniku, Piecnik 8, 78-650 Mirosławiec.

   Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

   W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

                                                               Podpisano przez Zastępcę Burmistrza

                                                                                                                          w dniu 10 listopada 2015 r.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM w Mirosławcu oraz w BIP UM w Mirosławcu w  dniu 10 listopada 2015 r.

 

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: 10.11.02015 r. – 23.11.2015 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 10 listopada 2015 r.

(podpis)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bartosik 10-11-2015 13:29:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Bartosik 10-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bartosik 10-11-2015 13:29:23