GIŚ.6733.4.2015.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 18 listopada 2015 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (nazwa zwyczajowa jezioro Harcerskie) na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 414 i 8084/2, zlokalizowanych w obrębie Mirosławiec 34 (0034), gmina Mirosławiec.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

GIŚ.6733.4.2015.DB

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 18 listopada 2015 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

 

  Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1,  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267)  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) zawiadamia iż zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji polegającej na budowie pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (nazwa zwyczajowa jezioro Harcerskie)  na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 414 i 8084/2, zlokalizowanych w obrębie Mirosławiec 34 (0034), gmina Mirosławiec.

  W związku z powyższym przed wydaniem decyzji istnieje możliwość zapoznania się z aktami oraz składania wniosków i uwag względem przedmiotowej sprawy w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec w pok. nr 9 (tel. 67 259 61 85), od poniedziałku do środy w godzinach od 700 do 1500, w czwartek w godzinach od 700 do 1600  lub w piątek w godzinach od 700do 1400 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja w oparciu o dokumenty posiadane w aktach sprawy.

 

                                                                        Podpisano przez Zastępcę Burmistrza

                                                        w dniu 18 listopada 2015 r.

 

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM  Mirosławiec  w  dniu  18 listopada 2015 r.

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: 18.11.02015 r. – 01.12.2015 r.

 

                          

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 18 listopada  2015 r.

(podpis)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bartosik 18-11-2015 11:27:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Bartosik 18-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bartosik 18-11-2015 11:27:29