ZARZĄDZENIE NR 101 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 101
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 19 listopada 2015 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 191, ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuję Komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Pauliny Marty Białas ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
2. W skład Komisji wchodzą:
1) Monika Stąporek - Przewodniczący Komisji egzaminacyjnej - przedstawiciel organu prowadzącego,
2) Iwona Urbanik - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) Krystyna Górniak - Dyrektor Zespołu Szkół w Mirosławcu,
4) Violetta Kamińska - ekspert - mgr pedagogiki, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, nauczanie początkowe, zarządzanie oświatą, pedagogika specjalna,
5) Ewa Bronowicka - ekspert - mgr pedagogiki, nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, kształcenie zintegrowane, matematyka, zarządzanie oświatą.
3. Posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 20 listopada 2015 roku, o godz.13.00 w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Oświaty i Polityki Społecznej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 101.pdf (PDF, 91KB) 2015-11-24 08:57:52 81 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 24-11-2015 08:57:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 19-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 24-11-2015 08:57:52