ZARZĄDZENIENR 102 BURMISTRZA MIROSĄŁWCA z dnia 27 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ZARZĄDZENIE NR 102

Burmistrza Mirosławca

z dnia 27 listopada 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art.41 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1286) Burmistrz Mirosławca zarządza, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 47/2003 Burmistrza Mirosławca z 1 września 2003 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 tiret 3 otrzymuje brzmienie: 

„-  Członek Komisji - Sylwia Kaszeń,”

2) § 1 tiret 5 otrzymuje brzmienie: 

„-  Członek Komisji - Elżbieta Nuszkiewicz,”

3) w § 1 po tiret 6 dodaje się tiret 7, 8 i 9 w brzmieniu: 

„-  Członek Komisji - Ks. Edward Matyśniak,

- Członek Komisji - Daniel Gbur,

- Członek Komisji - Elżbieta Rębecka-Sabak.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Komisji.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 102.pdf (PDF, 91KB) 2015-11-30 09:31:01 84 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 30-11-2015 09:31:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 27-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 30-11-2015 09:31:01