ZARZĄDZENIE NR 103 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze weryfikacji.

ZARZĄDZENIE NR 103/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze weryfikacji.

W związku z art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 330 z późn. zm.1)) zarządzam:

§ 1. Przeprowadzenie spisu z natury:

1. Nazwa obiektu i oznaczenie inwentaryzowanego pomieszczenia.

- Gmina i Miasto Mirosławiec.

2. Rodzaj inwentaryzacji:

- okresowa.

3. Rodzaj składnika majątkowego objętego inwentaryzacją.

- Środki pieniężne (gotówka w kasie,

- środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych),

- druki ścisłego zarachowania,

- należności wobec pracowników,

- należności wobec kontrahentów,

- należności publiczno - prawne,

- należności dochodów skarbu państwa,

- należności sporne i wątpliwe,

- kredyty bankowe,

- pozostałe aktywa i pasywa nie wymienione wyżej.

4. Do przeprowadzenia spisu z natury wymienionych składników majątkowych wyznaczam zespół spisowy w następującym składzie:

1) Alicja Mazur - przewodnicząca

2) Teresa Stańczyk - członek

3) Ewelina Łastowska - członek

4) Sylwia Boduszek - członek

5) Bożena Lepianka - członek

§ 2. Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełna odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

§ 3. Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

1)Zm. poz. 613, z 2014 r. poz. 768 i 1100 oraz z 2015 r. poz. 4, 1166 i 1333.


Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 103.pdf (PDF, 91KB) 2015-11-30 09:32:46 83 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 30-11-2015 09:32:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 27-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 30-11-2015 09:32:46