Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu wybranej inwestycji zrealizowanej przez Gminę Mirosławiec w roku bieżącym tj. stan zaawansowania prac remontowych w Zespole Szkół w Mirosławcu.