GIŚ.6733.4.2015.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 02 grudnia 2015 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (nazwa zwyczajowa jezioro Harcerskie) na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 414 i 8084/2, zlokalizowanych w obrębie Mirosławiec 34 (0034), gmina Mirosławiec.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

GIŚ.6733.4.2015.DB

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 02 grudnia 2015 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego

 

 

  Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2004 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) zawiadamia iż, w dniu 02 grudnia 2015 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (nazwa zwyczajowa jezioro Harcerskie)  na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 414 i 8084/2, zlokalizowanych w obrębie Mirosławiec 34 (0034), gmina Mirosławiec.

  Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.

  Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

  W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

                                                         Podpisano przez Zastępcę Burmistrza

                                                        w dniu 02 grudnia 2015 r.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM w Mirosławcu oraz w BIP UM w Mirosławcu w  dniu 02 grudnia 2015 r.

 

 

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: 02.12.02015 r. – 15.12.2015 r.

 

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 02 grudnia  2015 r.

                                            (podpis)

Załączniki do pobrania

1 02_12_2015_14_36_11_gis.6733.4.2015.db_obwiesz_wyd_dec_pomost_gniewosz_bip_z_piecz.pdf (PDF, 37KB) 2015-12-02 14:36:11 167 razy
2 02_12_2015_14_36_11_gis.6733.4.2015.db_obwiesz_wyddec_pomost_gniewosz_bip_niepel..pdf (PDF, 13KB) 2015-12-02 14:36:11 148 razy
3 gis.6733.4.2015.db_obwiesz_wyddec_pomost_gniewosz_bip_niepel..pdf (PDF, 13KB) 2015-12-02 13:33:03 0 razy
4 gis.6733.4.2015.db_obwiesz_wyd_dec_pomost_gniewosz_bip_z_piecz.pdf (PDF, 36KB) 2015-12-02 13:33:03 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bartosik 02-12-2015 13:33:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Bartosik 02-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bartosik 02-12-2015 14:40:20