GIŚ.6733.8.2015.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 grudnia 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Bronikowo-Próchnowo na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 19, 8328, 8326/1, 25, 12/2, 26, 18, 287/2, 47, 49, 287/1, 230/2 obręb Bronikowo (0029) oraz na działkach 8327, 5/1, 26, 4/2, 36, 27, 6, 37, 30, 50, 122/2, 77, 38, 51, 93 obręb Próchnowo (0028).

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

GIŚ.6733.8.2015.DB

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 11 grudnia 2015 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

  Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 199) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Bronikowo-Próchnowo  na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 19, 8328, 8326/1, 25, 12/2, 26, 18, 287/2, 47, 49, 287/1, 230/2 obręb Bronikowo (0029) oraz na działkach 8327, 5/1, 26, 4/2, 36, 27, 6, 37, 30, 50, 122/2, 77, 38, 51, 93  obręb Próchnowo  (0028).

  Wobec powyższego informuje się, iż zgodnie z art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), właścicielom działek, jak również stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

  Z aktami sprawy można się zapoznać  w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, w pok. nr 9 (tel. 67 259 61 85), od poniedziałku do środy w godzinach od 700 do 1500, w czwartek w godzinach od 700 do 1600  lub w piątek w godzinach od 700do 1400 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza

                                         w dniu 11 grudnia 2015 r.

 

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM Mirosławiec  w  dniu  11 grudnia 2015 r.

 

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: 11 grudnia 2015 r. – 24 grudnia 2015 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 11 grudnia 2015 r.

                                                 (podpis)

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bartosik 11-12-2015 13:30:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Bartosik 11-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bartosik 11-12-2015 13:30:00