ZARZĄDZENIE NR 110 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2025

ZARZĄDZENIE NR 110
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 18 grudnia 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu  Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2025

Na podstawie uchwały Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec ( Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2014 r. poz. 1601 ze zm. ) zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych w Gminie Mirosławiec w przedmiocie projektu  Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2025.
§ 2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie obszar Gminy Mirosławiec.
§ 3. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Mirosławiec.
§ 4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:
1) bezpośredniego spotkania z mieszkańcami Gminy Mirosławiec,
2) udostępnienia projektu Strategii w Urzędzie Miejskim przy ul. Wolności 37 w Mirosławcu pokój nr 8, na stronie www.bip.miroslawiec.pl i www.miroslawiec.pl.
§ 5. Projekt Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2025, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 21 grudnia do 28 grudnia 2015 r.,w tym ustala się termin bezpośredniego spotkania z mieszkańcami na dzień 23 grudnia 2015 r. w godz. 1400 - 1600 w sali narad Urzędu Miejskiego w Mirosławcu ( pokój 107, II piętro), ul. Wolności 37.
§ 7. Uwagi do projektu Strategii należy składać w pokoju nr 8 w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu ul. Wolności 37, poprzez pocztę elektroniczną na adres urzad@miroslawiec.pl lub bezpośrednio na spotkaniu, o którym mowa w § 6.
§ 8. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości mieszkańców do 29 grudnia 2015 r. na stronie internetowej www.bip.miroslawiec.pl , www.miroslawiec.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz na sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
§ 9. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do pobrania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 22-12-2015 13:18:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 18-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 22-12-2015 13:18:45