INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 grudnia 2015 r. o wynikach konsultacji społecznych w przedmiocie projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2025

INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 29 grudnia 2015 r.

o wynikach konsultacji społecznych

w przedmiocie projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2025 

Na podstawie § 13 uchwały Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec oraz Zarządzenia Nr 110 Burmistrza Mirosławca z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2025 podaje się do publicznej wiadomości informację  o wynikach konsultacji społecznych w przedmiocie projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2025.

1. Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec w dniach od 21 do 28 grudnia 2015 r.  

2. Konsultacje obejmowały mieszkańców Gminy  Mirosławiec

3.Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016 - 2025  zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miroslawiec.pl) oraz  na stronie internetowej www.miroslawiec.pl.

4.W dniu 23 grudnia 2015 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Mirosławcu odbyło się spotkanie konsultacyjne dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2025   z mieszkańcami Gminy Mirosławiec - w spotkaniu udział wzięło 2 mieszkańców Gminy Mirosławiec i Burmistrz Mirosławca.

5. Uwagi do projektu statutu można było składać w pokoju nr 8 w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, poprzez pocztę elektroniczną na adres urzad@miroslawiec.pl oraz bezpośrednio na spotkaniu.

6. Ogólna liczba uprawnionych do udziału w konsultacjach - 5671.

7. Podczas trwania konsultacji społecznych nikt z mieszkańców Gminy Mirosławiec nie zgłosił uwag do projektu Strategii, które mogłyby wpłynąć na jej treść.

                                                                                                Burmistrz Mirosławca

                                                                                                     / Piotr Pawlik/

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 29-12-2015 11:45:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 29-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 29-12-2015 11:45:12