Kontrola realizacji zadań własnych gminy w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniach 11.09.2015-15.10.2015