Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała NR XLVIII.216.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mirosławca sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia 2017-06-30 07:24:03
Zarządzenie NR 30 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 r. 2017-05-22 07:54:36
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) 2017-04-25 10:27:49
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2017-04-25 10:26:06
Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina Mirosławiec 2017-04-25 10:24:26
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 2017-04-25 10:21:48
Sprawozdanie Rb-28S grudzień 2016 r. GiM Mirosławiec- KOREKTA NR 1 2017-03-03 10:01:54
Sprawozdanie Rb-27S IV kwartał 2016 r. GiM Mirosławiec - KOREKTA NR 1 2017-03-03 09:57:53
Sprawozdanie Rb-27S grudzień 2016 GiM Mirosławiec- KOREKTA NR 1 2017-03-03 09:54:19
Sprawozdania za IV kwartał 2016 r. 2017-03-01 07:58:11
Sprawozdanie RB-28S grudzień 2016 r. GiM Mirosławiec 2017-02-02 10:07:38
Sprawozdanie RB-27S grudzień 2016 r. GiM Mirosławiec 2017-02-02 10:04:13
Sprawozdanie RB-28S listopad 2016 r. GiM Mirosławiec 2017-02-02 09:59:43
Sprawozdanie RB-27S listopad 2016 r. GiM Mirosławiec 2017-02-02 09:56:47
Uchwała Nr CXXXIII.591.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok. 2016-12-27 11:37:42
Sprawozdania za III kwartał 2016 r. 2016-10-24 14:58:10
ZARZĄDZENIE NR 72/2016 Burmistrza Mirosławca z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016r. 2016-09-22 10:49:21
Uchwała Nr XCVI.358.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 września 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy Mirosławiec informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2016 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 2016-09-19 11:49:03
Sprawozdania za II kwartał 2016 r. 2016-07-22 13:10:36
Sprawozdania za I kwartał 2016 r. 2016-04-25 09:55:45
Uchwała Nr XV.84.Z.2016 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mirosławiec 2016-01-29 14:09:06
Uchwała Nr XIV/125/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019 2016-01-05 08:59:10
Uchwała Nr XIV/124/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2016 rok 2016-01-05 08:52:45