2016

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
ZARZĄDZENIE NR 110 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec oraz Urzędu Miejskiego w Mirosławcu 2017-01-19 16:10:18
ZARZĄDZENIE NR 109 BURMISTRZA MIROSŁACA z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. 2017-01-05 08:22:46
ZARZĄDZENIE NR 108 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy lokali użytkowych, garaży oraz innych budynków i pomieszczeń w zasobach komunalnych Gminy Mirosławiec. 2016-12-30 11:36:44
ZARZĄDZENIE NR 107 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec dla samorządowych instytucji kultury. 2016-12-29 14:12:36
ZARZĄDZENIE NR 106 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie i Mieście Mirosławiec i jej jednostkach budżetowych. 2016-12-16 09:44:42
ZARZĄDZENIE NR 105 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. 2016-12-15 13:39:57
ZARZĄDZENIE NR 104 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przekwalifikowania w mieszkaniowym zasobiegminy jednego lokalu socjalnego na dwa lokale socjalne. 2016-12-15 13:34:49
ZARZĄDZENIE NR103 BURMISTRAZ MIROSŁAWCA z dnia 7grudnia 2016 r. w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze spisu z natury oraz w drodze weryfikacji. 2016-12-07 13:54:55
ZARZĄDZENIE NR 102 BURMISTRZA MIROSŁACA z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchoomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2016-12-07 13:36:47
ZARZĄDZENIE NR 101BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. 2016-12-07 13:32:55
ZARZĄDZENIE NR 100 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2016-12-01 10:28:51
ZARZĄDZENIE NR 99 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2016-11-17 14:16:40
ZARZĄDZENIE 98 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referent ds. podatku VAT i księgowości budżetowej. 2016-11-16 10:32:06
ZARZĄDZENIENR 97 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta w Mirosławcu na lata 2017-2026. 2016-11-15 11:11:40
ZARZĄDZENIE NR 96 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2017 r. 2016-11-15 11:09:30
ZARZĄDZENIE NR 95 BURMISTRZA MIROSŁWCA z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Mirosławcu. 2016-11-09 14:44:27
ZARZĄDZENIE NR 94 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacynego Urzędu Miejskiego w Mirosławcu. 2016-11-09 14:40:31
ZARZĄDZENIE NR 93 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania zespołów spisowych. 2016-11-09 14:38:36
ZARZĄDZENIE NR 92 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ustalenia na rok 2016 regulaminu zasad klasyfikowania szacowanych wydatków na zadania związane ze stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dieci i młodzieży w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Mirosławiec. 2016-11-03 14:39:08
ZARZĄDZENIE NR 91 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 października 2016 r. w sprawie powołania dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławcu. 2016-11-03 14:34:29
ZARZĄDZENIE NR 90 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. 2016-11-03 14:33:08
ZARZĄDZENIE NR 89 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 października 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie i Mieście Mirosławiec i jej jednostkach budżetowych. - dokument stracił ważność 2016-11-03 14:31:22
ZARZĄDZENIE NR 88 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury, wzoru wniosku o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury, wzoru odpisu pełnego z księgi rejestrowej oraz wzoru odpisu skróconego rejestru instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina i Miasto Mirosławiec. 2016-11-03 14:28:45
ZARZĄDZENIE NR 87 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24 października 2016 r. zmieniające zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławcu 2016-10-26 10:52:18
ZARZĄDZENIE NR 86 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2016-10-24 14:03:47
ZARZĄDZENIE NR 85 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie profilaktyki zdrowia pn. "Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci" oraz powołania komisji konkursowej do wyboru ofert. 2016-10-19 10:23:18
ZARZĄDZENIE NR 84 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stnowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławcu. 2016-10-17 08:13:10
ZARZĄDZENIE NR 83 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2016-10-17 08:10:57
ZARZĄDZENIE NR 82 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 paździrnika 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławcu. 2016-10-13 09:34:53
ZARZĄDZENIE NR 81 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 września 2016 r. w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu i dzieżawy lokali użytkowych, garaży oraz innych budynków i pomieszczeń w zasobach komunalnych Gminy Mirosławiec. 2016-10-04 13:53:39
ZARZĄDZENIE NR 80 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 września 016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. 2016-10-04 13:51:00
ZARZĄDZENIE NR 79 BURMISTRA MIROSŁAWCA z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu IV kadencji 2016-2017. 2016-09-26 14:52:58
ZARZĄDZENIE NR 78 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławcu oraz regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławcu. 2016-09-14 08:26:35
ZARZĄDZENIE NR 77 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu projektowego ds. przygotowania wniosku projektu pt. "Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowanie dla osób niepełnosprawnych". 2016-09-14 08:22:36
ZARZĄDZENIE NR 76 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu wykonawczego ds. przygotowania wniosku aplikacyjnego projektu pt. "Cyfrowy Mirosł@wiec - nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec". 2016-09-14 08:21:11
ZARZĄDZENIE NR 75 Burmistrza Mirosławca z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu 2016-09-08 13:46:34
ZARZĄDZENIE NR 74 Burmistrza Mirosławca z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. 2016-09-01 09:11:21
ZARZĄDZENIE NR 73 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2017 r. 2016-08-29 10:49:41
ZARZĄDZENIE NR 72 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 r. 2016-08-29 10:47:29
ZARZĄDZENIE NR 71 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice. 2016-08-25 14:00:37
ZARZĄDZENIE NR 70 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2016-08-25 13:55:05
ZARZĄDZENIE NR 69 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 r. 2016-08-17 11:01:00
ZARZĄDZENIE NR 68 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dlanauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-08-17 10:55:42
ZARZĄDZENIE NR 67 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. 2016-08-02 11:44:13
ZARZĄDZENIE NR 66 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu. 2016-07-28 11:05:24
ZARZĄDZENIE NR 65 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury alarmowej w ramach polityki bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu. 2016-07-28 10:32:03
ZARZĄDZENIE NR 64 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec 2016-07-28 09:15:49
ZARZĄDZENIE NR 63 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu do wydawania decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego 2016-07-11 08:15:17
ZARZĄDZENIE NR 62 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.a 2016-07-05 14:55:45
ZARZĄDZENIE NR 61 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy iMiasta Mirosławiec. 2016-06-29 11:11:56
ZARZĄDZENIE NR 60 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 czerwca w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu ul. Zamkowa, Oddziała Zamiejscowy Mirosławiec Górny. 2016-06-15 13:39:51
ZARZĄDZENIE NR 59 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia konkursu o charakterze deukacyjnym pod nazwą "Nagroda Burmistrza Mirosławca dla Najlepszego Ucznia". 2016-06-15 13:37:56
ZARZĄDZENIE NR 58 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2016-06-15 13:35:46
ZARZĄDZENIE NR 57 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej. 2016-06-02 11:38:32
ZARZĄDZENIE NR 56 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. 2016-06-02 11:37:13
ZARZĄDZENIE NR 55 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej oraz powołania zespołu spisowego. 2016-05-19 16:02:23
ZARZĄDZENIE NR 54 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie konkursu na dyrektora Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu ul. Zamkowa 12. 2016-05-19 16:00:45
ZARZĄDZENIE NR 53 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie czasu pracy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w 2016 r. 2016-05-13 09:11:47
ZARZĄDZENIE NR 52 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 maja2016 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu. 2016-05-05 12:54:15
ZARZĄDZENIE NR 51 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie powołania zespołu wykonawczego ds. przygotowania analiz do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Mirosławiec. 2016-05-05 12:07:03
ZARZĄDZENIE NR 50 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. 2016-05-05 08:42:40
ZARZĄDZENIE NR 49 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań z jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Mirosławiec. 2016-05-02 14:18:52
ZARZĄDZENIE NR 48 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Mirosławcu. 2016-04-28 10:24:36
ZARZĄDZENIE NR 47 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2016-04-22 10:27:53
ZARZĄDZENIE NR 46 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej oraz powołania zespołu spisowego. 2016-04-22 10:26:18
ZARZĄDZENIE NR 45 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2016-04-22 10:24:36
ZARZĄDZENIE NR 44 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2016-04-18 11:14:53
ZARZĄDZENIE NR 43 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Antykorupcyjnej w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu. 2016-04-18 11:13:14
ZARZĄDZENIE NR 42 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2020. 2016-04-11 14:12:41
ZARZĄDZENIE NR 41 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej. 2016-04-08 12:58:04
ZARZĄDZENIE NR 40 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2016-04-06 08:49:10
ZARZĄDZENIE NR 39 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. 2016-04-04 10:34:14
ZARZĄDZENIENR 38 BURMISTRZA MIROSLAWCA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2016-04-04 10:32:24
ZARZĄDZENIE NR 37 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 marca2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 2016-04-04 10:29:53
ZARZĄDZENIE NR 36 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczej w Mirosławcu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 2016-04-04 10:27:35
ZARZĄDZENIE NR 35 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych. 2016-04-04 10:25:01
ZARZĄDZENIE NR 34 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych. 2016-04-04 10:21:29
ZARZĄDZENIE NR 33 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów. 2016-04-04 10:19:39
ZARZĄDZENIE NR 32 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu doprowadzenia postępowań w sprawie ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów. 2016-04-04 10:17:15
ZARZĄDZENIE NR 31 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miroslawcu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego. 2016-04-04 10:15:18
ZARZĄDZENIE NR 30 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka POmocy Społecznej w Miroslawcu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego. 2016-04-04 10:12:36
ZARZĄDZENIE NR 29 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego. 2016-04-04 10:07:56
ZARZĄDZENIE NR 28 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 marca w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Mirosławcu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego. 2016-04-04 10:00:45
ZARZĄDZENIE NR 27 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego i wydawania decyzji. 2016-04-04 09:58:46
ZARZĄDZENIE NR 26 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Miroslawiec za 2015 r. 2016-03-30 12:16:11
ZARZĄDZENIE NR 25 Burmistrza Mirosławca z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec 2016-03-23 09:54:18
ZARZĄDZENIE NR 24 Burmistrza Mirosławca z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka 2016-03-21 09:19:32
ZARZĄDZENIE NR 23 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Mirosławiec. 2016-03-11 13:10:52
ZARZĄDZENIE NR 22 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 8 marca 2016 r. w sprawieplanu dofinansowania form doskonalenia zawodowegonauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2016-03-11 13:09:05
ZARZĄDZENIE NR 21 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2016 r. 2016-03-03 14:01:06
ZARZĄDZENIE NR 20 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 2016-03-01 13:16:24
ZARZĄDZENIE NR 19 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej. 2016-02-29 13:45:51
ZARZĄDZENIE NR 18 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. 2016-02-29 13:44:35
ZARZĄDZENIE NIR 17 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie czasu pracy Urzędu Miejskiego w Miroslawcu z 2016 r. - dokument stracił ważność 2016-02-29 13:43:28
ZARZĄDZENIE NR 16 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej. 2016-02-17 09:26:08
ZARZĄDZENIE NR 15 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec. 2016-02-17 09:24:32
ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 r. 2016-02-11 14:22:29
ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. 2016-02-09 11:53:24
ZARZĄDZENIE NR 12 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 5/2016 Burmistrza Mirosławca z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. 2016-02-08 13:19:04
ZARZĄDZENIE NR 11 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2016 r. 2016-02-04 11:21:59
ZARZĄDZENIE NR 10 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 w przedszkolach prowadzących przez Gminę i Miasto Mirosławiec. 2016-02-03 14:41:55
ZARZĄDZENIE NR 9 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie powołania zepołu wykonawczego ds. brakowania druków ścisłego zarachowania. 2016-02-03 14:38:43
ZARZĄDZENIE NR 8 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Mirosławcu. 2016-02-03 10:07:47
ZARZĄDZENIE NR 7 BURMISTRZA MIROSŁAWCA 2 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. - dokument stracił ważność 2016-02-03 10:03:49
ZARZĄDZENIE NR 6 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu kont budżetu oraz Urzędu Miejskiego w Mirosławcu. - dokument stracił ważność 2016-02-03 10:03:35
ZARZĄDZENIE NR 5 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. 2016-02-02 08:13:18
ZARZĄDZENIE NR 4 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 stycznia 20016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2016-01-22 08:49:38
ZARZĄDZENIE NR 3 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu. 2016-01-22 08:46:25
ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 13 stycznia2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych oraz budżetuGminy i Miasta Mirosławiec na 2016 r. 2016-01-14 13:39:48
ZARZĄDZENIE NR 1 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu. 2016-01-11 11:05:50