UCHWAŁA NR XXIII / 125 / 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 14 września 2004 roku w sprawie : powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu.


        • UCHWAŁA NR XXIII / 125 / 2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 14 września 2004 roku

w sprawie : powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

         • Na podstawie § 23 Statutu Gminy Mirosławiec (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 47 poz. 1300 z dnia 6 grudnia 2001 r. Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1

Powołuje Komisję Rewizyjną w składzie ;

1. Grzegorz Suszek - przewodniczący komisji

2. Andrzej Malek - z-ca przewodniczącego komisji

3. Grażyna Koźbiał - członek

4. Lech Adamski - członek

5. Zbigniew Szylkiewicz - członek

§ 2

Przedmiot działania komisji obejmuje kontrole działalności Burmistrza , gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy.

§ 3

Traci moc uchwała nr XVII/100/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie : powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

§ 4

         • Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady

§ 5

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 23-11-2004 11:38:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wroński Robert 23-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Wroński Robert 23-11-2004 11:38:49