UCHWAŁA NR XXV/131 /2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 października 2004 roku w sprawie : odwołania doraźnej komisji statutowej.


      • UCHWAŁA NR XXV/131 /2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 października 2004 roku

w sprawie : odwołania doraźnej komisji statutowej.

Na podstawie art.21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zm.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala co następuje

§ 1

Odwołuje się doraźną komisję Rady Miejskiej ds. opracowania zmian Statutu w składzie :

  1. Józef Kropielnicki - Przewodniczący

  2. Andrzej Malek - Z-ca Przewodniczącego

  3. Piotr Pawlik - członek

  4. Janusz Górniak - członek

§ 2

Traci moc uchwała nr II/7/2002 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 29 listopada 2002 r w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 4

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 23-11-2004 11:40:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wroński Robert 23-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Wroński Robert 23-11-2004 11:40:52