Uchwała Nr XV/137/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec dla Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mirosławcu

UCHWAŁA NR XV/137/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec dla Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mirosławcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045, poz. 1890)  oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2015 r. poz. 139) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec na okres jednego roku, tj. od 1 marca 2016 roku do 28 lutego 2017 roku zatwierdzonych uchwałą Nr III/21/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego   odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec dla Zakładu  Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki do pobrania

1 XV.137.2016.pdf (PDF, 23KB) 2016-02-01 14:11:38 93 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 01-02-2016 12:38:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 28-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 13:41:24