Uchwała Nr XV/140/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec

Uchwała Nr XV/140/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045, poz. 1890) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1774, zm. poz. 1777.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża  zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec w trybie bezprzetargowym zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. W przypadku, gdy na dzierżawę nieruchomości wpłynie więcej niż jeden wniosek, wydzierżawienie odbędzie się w trybie przetargu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                   Piotr Czech

 

Załącznik do uchwały Nr XV/140/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Miasta i Gminy Mirosławiec w 2016 r.

Lp.

Księga Wieczysta Nr

Nr działki

Powierzchnia w ha

Położenie

Czynsz (dt)

Przeznaczenie

Okres dzierżawy

Uwagi

1

KO1W/00038888/7

954/6

0,1794

Mirosławiec

0,19

ogrodnicze

6 lat

 

2

KO1W/00013894/1

192

1,3089

Mirosławiec

3,27

rolne

6 lat

 

3

KO1W/00038888/7

954/1,954/2,16/5

0,0898

Mirosławiec

1

ogrodnicze

6 lat

 

4

KO1W/00013831/2

297/1

0,0981

Mirosławiec

1

ogrodnicze

6 lat

 

5

KO1W/00013663/3

690/2

0,0147

Mirosławiec

1

ogrodnicze

6 lat

 

6

KO1W/00037023/9

357/3

0,0143

Mirosławiec

1,43

gospodarcze

6 lat

+ VAT

7

KO1W/00013663/3

734

0,2151

Mirosławiec

0,54

ogrodnicze

6 lat

 

8

KO1W/00013928/9

217/48

0,0075

Mirosławiec

1

ogrodnicze

6 lat

 

9

KO1W/00013928/9

217/48

0,0146

Mirosławiec

1

ogrodnicze

6 lat

 

10

KO1W/00034692/8

640/3

0,0168

Mirosławiec

1

ogrodnicze

6 lat

 

11

KO1W/00037023/9

438

0,0424

Mirosławiec

1

ogrodnicze

6 lat

 

12

KO1W/00013663/3

974

0,0015

Miroslawiec

0,75

pod garażem

6 lat

+ VAT

13

KO1W/00013928/9

217/48

0,035

Mirosławiec

1

ogrodnicze

6 lat

 

14

KO1W/00013900/7

145,654,200/2,243/2,50/56,50/61,43 i 128/1.

0,001584

Mirosławiec

0,64

pod działalność gospodarczą

6 lat

+ VAT

15

KO1W/00037015/0

251/1

0,4205

Łowicz Wałecki

1,24

rolne

9 lat

 

16

KO1W/00037015/0

46/8 i 11/3

1,03

Łowicz Wałecki

0,36

rolne

9 lat

 

17

KO1W/00038042/5

305,256

0,833

Obręb 0034

1,77

rolne

9 lat

 

18

KO1W/0001905/5

649

0,0019

Obręb 0034

0,95

teren pod garażem

9 lat

+ VAT

19

KO1W/00038439/5

655/2

1,9368

Hanki

3,19

rolne

9 lat

 

20

KO1W/00038439/5

133/2, 571/6

1,61

Hanki

2,55

rolne

9 lat

 

21

KO1W/00038439/5

368/11

1,5

Hanki

2,25

rolne

9 lat

 

22

KO1W/00038439/5

151

0,2511

Hanki

0,67

rolne

9 lat

 

23

KO1W/00038439/5

152

0,2004

Hanki

0,5

rolne

9 lat

 

24

KO1W/00038439/5

624/2

1,0095

Hanki

2,55

rolne

9 lat

 

25

KO1W/00038439/5

368/11,593,377,560,380,557.

9,02

Hanki

15,39

rolne

9 lat

 

26

KO1W/00038439/5

194

0,2438

Hanki

0,36

rolne

9 lat

 

27

KO1W/00038439/5

58/2

0,1038

Hanki

0,15

rolne

9 lat

 

28

KO1W/00038439/5

59

0,0288

Hanki

0,04

rolne

9 lat

 

29

KO1W/00038392/3

123/1

0,65

Jadwiżyn

1,62

rolne

9 lat

 

30

KO1W/00038392/3

8/2 i 8/4

0,37

Jadwiżyn

1,11

rolne

9 lat

 

31

KO1W/00033392 /3

133/4

3,66

Jadwiżyn

5,54

rolne

9 lat

 

32

KO1W/00038392/3

18/3 i 18/5

0,62

Jadwiżyn

1,8

rolne

9 lat

 

33

KO1W/00038392/3

133/4

2,55

Jadwiżyn

5,2

rolne

9 lat

 

34

KO1W/00038392/3

17/5 i 17/10

1,01

Jadwizyn

3,03

rolne

9 lat

 

35

KO1W/00039392/3

32/5

0,08

Jadwiżyn

0,24

rolne

9 lat

 

36

KO1W/00037717/1

26,1

26,1

Bronikowo

52,01

rolne

9 lat

 

37

KO1W/00037717/1

198,211/1 i 632/4

1,84

Bronikowo,Hanki

4,02

rolne

9 lat

 

38

KO1W/00014588/0

201,211/3,209/1,202/1 i 202/2

8,2545

Bronikowo

14,68

rolne

9 lat

 

39

KO1W/00014588/0

59/3

1,1379

Bronikowo

2,45

rolne

9 lat

 

40

KO1W/00014588/0

154,138/3,242,117,116,156/2

9,62

Bronikowo

17,13

rolne

9 lat

 

41

KO1W/00014588/0

231/2 i 43/3

0,7128

Bronikowo

1,82

rolne

9 lat

 

42

KO1W/00027885/6

66 i 155/4

1,1356

Bronikowo

2,03

rolne

9 lat

 

43

KO1W/00037717/1

240

4,9779

Bronikowo

11.23

rolne

9 lat

 

44

KO1W/00037717/1

242

1,93

Bronikowo

4,62

rolne

9 lat

 

45

KO1W/00013862/8

12/1

0,4

Jabłonowo

1,4

rolne

9 lat

 

46

KO1W/00013862/8

34/2 i 34/3

0,494

Jabłonowo

1

rolne

9 lat

 

47

KO1W.00028619/8

294

3,03

Piecnik

5,53

rolne

9 lat

 

48

KO1W/00028619/8

55/3 i 57/5

1,02

Piecnik

1,96

rolne

9 lat

 

49

KO1W/00028619/8

76/4 i 24/3

1,2414

Piecnik

2,86

rolne

9 lat

 

50

KO1W/00028619/8

180

1,14

Piecnik

1,47

rolne

9 lat

 

51

KO1W/00028619.8

46

0,29

Piecnik

0,29

rolne

9 lat

 

52

KO1W/00037340/7

54

0,202

Toporzyk

0,5

rolne

9 lat

 

53

KO1W/00037340/7

41/3

0,2976

Toporzyk

0,74

rolne

9 lat

 

 

Załączniki do pobrania

1 XV.140.2016.pdf (PDF, 1.MB) 2016-02-01 14:10:30 98 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 01-02-2016 12:51:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 28-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 13:40:47