UCHWAŁA NR XV/144/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, Gminą Miejską Wałcz i Gminą Wałcz w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Wałczu

UCHWAŁA NR XV/144/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, Gminą Miejską Wałcz i Gminą Wałcz w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Wałczu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045, poz 1890.) oraz § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36 poz. 155; z 1993 r. Nr 83, poz. 390; z 1999 r. Nr 67, poz. 753; z 2014 r. poz. 478), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, Gminą Miejską Wałcz, Gminą Wałcz w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Wałczu.

§ 2. Szczegółowe zasady prowadzenia oraz finansowania nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Wałczu zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, Gminą Miejską Wałcz, Gminą Wałcz.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki do pobrania

1 XV.144.2016.pdf (PDF, 27KB) 2016-02-01 14:09:36 114 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 01-02-2016 12:58:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 28-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 13:39:38