Uchwała Nr XX/113/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 19 maja 2004 roku w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.


Uchwała Nr XX/113/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

Z dnia 19 maja 2004 roku

W sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Na podstawie:

- art.72 ust. 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zmianami).

Uchwala się co następuję:

§ 1.1. Corocznie w uchwale budżetowej ustala się środki finansowe z przeznaczeniem na

pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

2. Wysokość środków, o których mowa w pkt 1 wynosi:

0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe

nauczycieli.

3. Pomoc zdrowotna udzielana jest w ramach środków wyodrębnionych w planach

finansowych placówek oświatowych zgodnie z pkt 2

§ 2. Uprawnienia, o których mowa w pkt 1 zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę,

rentę bez względu na date przejścia na emeryturę, lub rentę

§3.1.Zobowiazuje się dyrektorów placówek oświatowych: Zespołu Szkół w Mirosławcu,

Zespołu Szkół w Piecniku, Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu, do opracowania

zasad przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki

zdrowotnej.

3. Rozpatrywanie podań i przyznaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zajmuje się

komisja powołana przez dyrektora placówki oświatowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławiec

§ 5. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2004 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 24-11-2004 08:28:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wroński Robert 24-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Wroński Robert 24-11-2004 08:28:50