GIŚ.6733.8.2015.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 05 lutego 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa sieci wodociągowej Bronikowo - Próchnowo na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 19, 8328, 8326/1, 25, 12/2, 26, 18, 287/2, 47, 49, 287/1, 230/2 położonych w obrębie Bronikowo (0029) oraz na działkach 8327, 5/1, 26, 4/2, 36, 27, 6, 37, 30, 50, 122/2, 77, 38, 51, 93 znajdujących się w obrębie Próchnowo (0028).

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

GIŚ.6733.8.2015.DB

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 05 lutego 2016 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

 

  Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1,  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) zawiadamia iż zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji - budowa sieci wodociągowej Bronikowo - Próchnowo  na działkach oznaczonych geodezyjnie nr   19, 8328, 8326/1, 25, 12/2, 26, 18, 287/2, 47, 49, 287/1, 230/2 położonych w obrębie Bronikowo (0029) oraz na działkach 8327, 5/1, 26, 4/2, 36, 27, 6, 37, 30, 50, 122/2, 77, 38, 51, 93 znajdujących się w obrębie Próchnowo  (0028).

  W związku z powyższym przed wydaniem decyzji istnieje możliwość zapoznania się z aktami oraz składania wniosków i uwag względem przedmiotowej sprawy w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec w pok. nr 9 (tel. 67 259 61 85), od poniedziałku do środy w godzinach od 700 do 1500, w czwartek w godzinach od 700 do 1600  lub w piątek w godzinach od 700do 1400 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja w oparciu o dokumenty posiadane w aktach sprawy.

 

                                                        Podpisano przez Zastępcę Burmistrza

                                                        w dniu 05  lutego 2016 r.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM  Mirosławiec  w  dniu  05 lutego 2016 r.

 

 

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: 05.02.02016 r. – 18.02.2016 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 05 lutego  2016 r.

(podpis)

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bartosik 05-02-2016 14:07:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Bartosik 05-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bartosik 05-02-2016 14:07:41