GIŚ.6733.1.2016.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 lutego 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego w celu uzupełnienia infrastruktury przystani bazy W.O.P.R. w Drzewoszewie na działce oznaczonej geodezyjnie nr 334 położonych w Drzewoszewie, obręb Jabłonowo (0027), gm. Mirosławiec.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

GIŚ.6733.1.2016.DB

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 17 lutego 2016 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

  Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 199) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego w celu uzupełnienia infrastruktury przystani bazy W.O.P.R. w Drzewoszewie na działce oznaczonej geodezyjnie nr 334  położonych w Drzewoszewie, obręb Jabłonowo (0027), gm. Mirosławiec.

  Wobec powyższego informuje się, iż zgodnie z art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), właścicielom działek, jak również stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

  Z aktami sprawy można się zapoznać  w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, w pok. nr 9 (tel. 67 259 61 85), od poniedziałku do środy w godzinach od 700 do 1500, w czwartek w godzinach od 700 do 1600  lub w piątek w godzinach od 700do 1400 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza

                                       w dniu 17 lutego 2016 r.

 

 

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM Mirosławiec  w  dniu  17 lutego 2016 r.

 

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: 17 luty 2016 r. – 01 marzec 2016 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 17 lutego 2016 r.

                                                 (podpis)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bartosik 17-02-2016 12:40:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Bartosik 17-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bartosik 17-02-2016 12:40:08