GIŚ.6733.5.2015.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 lutego 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 975, 653, 974, 633/4 i 265/18 położonych w obrębie miasto Mirosławiec (0001), na działkach nr 265/20, 265/12, 263, 257, 259, 258, 256 i 698 zlokalizowanych w obrębie Mirosławiec 34 (0034) oraz na działkach 8186/1, 15, 8157/9 i 16/2 położonych w obrębie Łowicz Wałecki (0035), gmina Mirosławiec.

 

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

GIŚ.6733.5.2015.DB

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 19 lutego 2016 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

 

  Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1,  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) zawiadamia iż zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia  na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 975, 653, 974, 633/4 i 265/18 położonych w obrębie miasto Mirosławiec (0001), na działkach nr 265/20, 265/12, 263, 257, 259, 258, 256 i 698 zlokalizowanych w obrębie Mirosławiec 34 (0034) oraz na działkach 8186/1, 15, 8157/9 i 16/2 położonych w obrębie Łowicz Wałecki (0035), gmina Mirosławiec.

  W związku z powyższym przed wydaniem decyzji istnieje możliwość zapoznania się z aktami oraz składania wniosków i uwag względem przedmiotowej sprawy w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec w pok. nr 9 (tel. 67 259 61 85), od poniedziałku do środy w godzinach od 700 do 1500, w czwartek w godzinach od 700 do 1600  lub w piątek w godzinach od 700do 1400 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja w oparciu o dokumenty posiadane w aktach sprawy.

                                                Podpisano przez Zastępcę Burmistrza

                                                                                                           w dniu 19 lutego  2016 r.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM  Mirosławiec  w  dniu  19 lutego 2016 r.

 

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: 19.02.02016 r. – 03.03.2016 r.            

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 19  lutego  2016 r.

                                                 (podpis)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bartosik 19-02-2016 09:57:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Bartosik 19-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bartosik 19-02-2016 09:57:49