Uchwała Nr XVI/148/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

UCHWAŁA NR XVI/148/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045, poz. 1890 ) i art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2016 rok w wysokości 2.000 zł, w tym: 

1) pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin 1000 zł, 

2) realizacja programu terapeutycznego dla ofiar przemocy i sprawców przemocy w rodzinie 500 zł, 

3) pomoc prawna dla ofiar przemocy w rodzinie 500 zł. 

§ 3.  Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Wałeckim a Gminą Mirosławiec. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech


1)Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830 i 1854.

Załączniki do pobrania

1 XVI.148.2016.pdf (PDF, 25KB) 2016-03-21 10:40:57 93 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 29-02-2016 14:02:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 26-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 13:38:44