GIŚ.6733.5.2015.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 07 marca 2016 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 975, 653, 974, 633/4 i 265/18 położonych w obrębie miasto Mirosławiec (0001), na działkach nr 265/20, 265/12, 263, 257, 259, 258, 256 i 698 zlokalizowanych w obrębie Mirosławiec 34 (0034) oraz na działkach 8186/1, 15, 8157/9, 16/2 położonych w obrębie Łowicz Wałecki (0035), gmina Mirosławiec.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

GIŚ.6733.5.2015.DB

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 07 marca 2016 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego

 

 

  Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2004 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) zawiadamia iż, w dniu 07 marca 2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 975, 653, 974, 633/4 i 265/18 położonych w obrębie miasto Mirosławiec (0001), na działkach nr 265/20, 265/12, 263, 257, 259, 258, 256 i 698 zlokalizowanych w obrębie Mirosławiec 34 (0034) oraz na działkach 8186/1, 15, 8157/9, 16/2 położonych w obrębie Łowicz Wałecki (0035), gmina Mirosławiec.

  Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań reprezentowanej przez Pełnomocnika Panią Monikę Rudnicką

  Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

  W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

                      Podpisano przez Zastępcę Burmistrza

                                                                                 w dniu 07 marca  2016 r.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM w Mirosławcu oraz w BIP UM w Mirosławcu w  dniu 07 marca 2016 r.

 

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: 07.03.2016 r. – 21.03.2016 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 19  lutego  2016 r.

                                                 (podpis)

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bartosik 07-03-2016 11:10:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Bartosik 07-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bartosik 07-03-2016 11:10:58