I n f o r m a c j a o stanie mienia komunalnego na koniec 2015 roku

                             

         I n f o r m a c j a

            o stanie mienia komunalnego  

 

  1. Dane dotyczące praw własności.

     Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym powołały samorząd terytorialny w konsekwencji czego część mienia ogólnonarodowego ( państwowego ) stała się własnością gmin. Sposób inwentaryzacji mienia komunalnego określa ustawa z dnia 10 maja 1990r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Gmina w świetle powyższej ustawy nabyła mienie z mocy decyzji obligatoryjnej ( tzw. z mocy prawa) i z mocy decyzji fakultatywnej ( na wniosek Gminy ) .

            Z mocy prawa Gmina nabyła ;

  1. mienie państwowe należące do rad narodowych  i terenowych organów  administracji

państwowej   stopnia  podstawowego wchodzące w skład  zasobu gruntów  i   zasobów            

mieszkaniowych  państwowych,

            2.   nieruchomości;    

- gruntowe  zajęte przez budynki  mieszkalne ,         

   nie zabudowane i zabudowane nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osób

  fizycznych , 

- służące użyteczności publicznej ,   

- znajdujących się w zarządzie jednostek organizacyjnych i zakładów  nie  będących

  przedsiębiorstwami państwowymi .           

            Nabycie mienia komunalnego odbywało się na mocy decyzji  Wojewody Pilskiego.

Z mocy decyzji fakultatywnej ( na wniosek ) Gmina nabyła wszystkie grunty Państwowego Funduszu Ziemi na terenie miasta i gminy oraz parking w miejscowości  Nieradź . Na wniosek w roku 1994 skomunalizowana została oświata .Decyzją Wojewody z dnia 11 października 1994r. na własność  Gminy przeszedł cały majątek  szkół podstawowych wraz z przynależnościami położonymi na terenie miasta i gminy o łącznej wartości  1.454.160 zł.                                                                                   

Proces komunalizacji mienia z mocy prawa zakończył się w 1994r., jednakże  nadal występują pojedyńcze przypadki komunalizacji  nieruchomości  na wniosek Gminy i z mocy prawa .

            W  2004r.Gmina nabyła nieodpłatnie z mocy prawa cmentarze położone na terenie Gminy
o wartości  49.500 zł.

            Ponadto Gmina otrzymała od Starostwa Powiatowego w Wałczu w ramach darowizny Przychodnię Zdrowia w Mirosławcu o wartości 122.091,00 zł.      

W 2006r. Gmina nabyła nieodpłatnie od A.N.R. S.P. nieruchomość zabudowaną oznaczona nr 277/1 położoną w miejscowości Bronikowo o wartości 20.750 zł.

W roku 2008 Gmina przejęła nieodpłatnie od WAM Szczecin działkę  oznaczoną nr 50/51 o pow. 2,8258 ha (droga wraz z infrastrukturą ) o wartości 307.250 zł. oraz działki oznaczone nr 50/15 ,

50/18 i 50/56 o łącznej powierzchni 0,8733 ha i  wartości 69.170 zł.

W roku 2009 Gmina przejęła nieodpłatnie od ANR Szczecin działkę nr 421 o pow. 1758 m2

położoną w Jabłonkowie z przeznaczeniem na plac zabaw o wartości 17.000 zł. 

W 2010 roku Gmina przejęła nieodpłatnie działkę ( droga )  oznaczoną nr geodezyjnym 122/5 o pow. 667 m położoną w miejscowości Próchnowo , obręb nr 28 o wartości 2.648 zł.

 W 2011r. Gmina przejęła nieodpłatnie od WAM w Szczecinie działkę oznaczoną nr geodezyjnym 50/61 o pow. 700 m2 o wartości 23.569zł na usytuowanie wiaty śmietnikowej dla potrzeb mieszkańców.

 W  2013 r. Gmina przejęła nieodpłatnie działki położone w obrębie nr 0034 Mirosławiec ( Mirosławiec Górny) od WAM w Szczecinie o niżej wymienionych numerach geodezyjnych:

- 50/39 o pow. 0,3675 ha wraz z urządzeniami w postaci placu zabaw o wartości 117.777 zł.,

- 50/42 o pow. 0,0547 ha wraz z urządzeniami w postaci zbiorników magazynowych wody o wartości 43.666 zł.,

- 50/45 o pow. 0,0814 ha wraz ze studnią wierconą nr 3 o wartości 50.239 zł,

- 50/72 o pow. 0,0407 ha wraz z budynkiem hydroforni o wartości 137.718 zł.,

- 546/7 o pow.0,14 ha wraz z urządzeniami w postaci budynku hydroforni o wartości 197.770 zł.       

2014 r. Gmina przejęła nieodpłatnie działki:

- 27/2, 27/4,28/3,33/1,33/2 i 33/3 o łącznej pow. 1,70 ha położone w obrębie nr 0127 Mirosławiec od Gminy Wierzchowo o wartości 24.520 zł.( niezabudowane),

- 50/49 o pow. 0,3816 ha zabudowaną budynkiem Przedszkola położoną o obrębie nr 0034 Mirosławiec od  WAM  Szczecin o wartości 244.600 zł.,

- 115/7 o pow.0,1353 ha zabudowaną budynkiem magazynu i 115/15 o pow. 0,0027 ha położone w Mirosławcu, obręb nr 0001 od PKP S.A. Poznań o wartości 40.320 zł. ( działki w użytkowaniu wieczystym, budynek  magazynowy własność).

W 2015 r. Gmina nabyła odpłatnie w obrocie prywatnym lokal mieszkalny nr 2  w budynku nr 63 położony w miejscowości Hanki o pow. użytkowej 51,55 m2  za kwotę 22.000 zł.
            Stan  mienia gminnego  na 31.12.2015 r. wynosi 620 ha.

2.  Użytkowanie wieczyste i udziały w spółkach.

L.p.

Nazwa podmiotu w którym gmina posiada udziały bądź akcje

Rodzaj waloru (akcje/udziały)

Łączna wartość akcji/udziałów w zł

1

SPÓŁKA MIRA

udziały

400,00

2

SPÓŁKA ZECWIK MIROSŁAWIEC

udziały

6.369.000,00

3

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

udziały

250,00

 Przekazanych w użytkowanie wieczyste jest 20 ha, w tym osobom fizycznym 13 ha., natomiast Gmina posiada w   użytkowaniu wieczystym 0,1380 ha.  

3. Dane o zmianach w stanie mienia  komunalnego.

L.p

Mienie

Stan na dzień 01.01.2015r.

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na dzień 31.12.2015r.

1

Place, tereny zielone, cmentarze, itp.

17 187 054,06

10 503,60

 

4 590,00

 

17 192 967,66

2.

 

Tereny rekreacyjne (034)

146 715,98

 

4 095,00

142 620,98

3

Działki budowlane

(033)

406 758,93

12 752,29

3 153,82

419 357,40

4

Grunty rolne

(010)

1 264 988,80

 

12 572,91

1 252 415,89

5

Działki przemysłowe

(031)

2  552 662,23

 

50 839,23

2  501 823,00

6

Budynki mieszkalne

(110)

5  433 117,10

43 299,50

56 970,65

5  419 445,95

7

Oświata

(107)

13 031 709,38

141 199,26

 

13 172 908,64

8

Budynki pozostałe

 

4 420 592,12

 

3 672,35

4 416 919,77

9

Budowle (szamba, studnie, ogrodzenia), itp.

23 615 561,53

973 754,13

38 075,20

24 551 240,46

10

Urządzenia gr. 3

 

756 754,47

 

 

756 754,47

11

Przychodnia Zdrowia

(106)

214 706,55

 

 

214 706,55

Suma

69 033 621,15

1 181 508,78

173 969,16

70 041 160,77

  1. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych  oraz  posiadania .

 

 

 

L.p.

Dochody z tytułu

Wysokość dochodów uzyskanych od 01.01. do 31.12.2015 r. w zł

1

Opłaty za użytkowanie wieczyste

12.724,89

2

Czynsz za grunty

36.565,93

3

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

18.960,00

4

Odpłatne nabycie prawa własności (działki rolne)

23.079,00

5

Odpłatne nabycie prawa własności (lokale, działki budowlane )

179.852,00

Łącznie dochody:

271.181,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 01-04-2016 08:38:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 30-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 01-04-2016 08:47:02