GIŚ.6733.1.2016.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 07 kwietnia 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego w celu uzupełnienia infrastruktury przystani bazy WOPR w Drzewoszewie na działce oznaczonej geodezyjnie nr 334, położonej w Drzewoszewie, obręb Jabłonowo (0027), gm. Mirosławiec.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

GIŚ.6733.1.2016.DB

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 07 kwietnia 2016 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

 

  Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1,  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) zawiadamia iż zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego w celu uzupełnienia infrastruktury przystani bazy WOPR w Drzewoszewie na działce oznaczonej geodezyjnie nr 334, położonej w Drzewoszewie, obręb Jabłonowo (0027), gm. Mirosławiec.

  W związku z powyższym przed wydaniem decyzji istnieje możliwość zapoznania się z aktami oraz składania wniosków i uwag względem przedmiotowej sprawy w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec w pok. nr 9 (tel. 67 259 61 85), od poniedziałku do środy w godzinach od 700 do 1500, w czwartek w godzinach od 700 do 1600  lub w piątek w godzinach od 700do 1400 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja w oparciu o dokumenty posiadane w aktach sprawy.

 

                           Podpisano przez Zastępcę Burmistrza

                                                                                      w dniu 07 kwietnia 2016 r.

 

                                              

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM  Mirosławiec  w  dniu  07 kwietnia 2016 r.

 

 

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: 07.04.02016 r. – 20.04.2016 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 17 lutego 2016 r.

                                   (podpis)

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bartosik 07-04-2016 10:37:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Bartosik 07-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bartosik 07-04-2016 10:37:57