UCHWAŁA NR XVII/152/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejsko ? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mirosławiec na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVII/152/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mirosławiec na 2016 rok

Na podstawie art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1286) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XV/139/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mirosławiec na 2016 rok , wprowadza się następujące zmiany:

1) Rozdział 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Działalność Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mirosławcu finansowana jest ze środków przeznaczonych na realizację Programu. Za udział w pracach komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 % aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za każde posiedzenie.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki do pobrania

1 XVII.152.2016.pdf (PDF, 22KB) 2016-04-08 10:45:56 117 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 08-04-2016 07:31:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 30-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 13:37:36