Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXXV/292/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku

W 2014 roku dotacje z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec dla organizacji pozarządowych były udzielone po przeprowadzeniu konkursu ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z Uchwałą Nr XI/79/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu  z dnia 26 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mirosławiec. Dotacje otrzymane przez organizacje pozarządowe w 2014 roku zostały wydatkowane celowo i zgodnie z zawartymi umowami.

 

Dotacje otrzymane przez organizacje pozarządowe na zadania z zakresu:

 1. Turystyki i krajoznawstwa:
  1. Komenda Hufca ZHP Czaplinek, nazwa zadania: „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w zakresie organizacji obozów, rajdów i zlotów”, wysokość udzielonej dotacji 2.500 zł.  Realizatorem zadania była  Drużyna Harcerska Żwirki i Wigury z Mirosławca. Dotację rozliczono w całości.
  2. Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Ziemi Wałeckiej nazwa zadania: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w zakresie organizacji obozów, rajdów i zlotów”, wysokość udzielonej dotacji 2.500 zł.  Realizatorem zadania była 1 Drużyna Harcerska „Włóczykije” oraz zuchy 3 Gromady Zuchowej „Tropiciele Tajemnic”  z Zespołu Szkół w Piecniku. Dotację rozliczono w całości.
 2. Sportu i kultury fizycznej:
  1. Uczniowski Klub Żeglarski „KEJA”, nazwa zadania: „Organizacja zajęć sportowych z zakresu  żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z  terenu Gminy i Miasta Mirosławiec”, wysokość udzielonej dotacji 14.000 zł. Dotację rozliczono w całości.
  2. Ludowy Klub Sportowy „Mirstal – Lotnik”  Mirosławiec, nazwa zadania: „Organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej oraz  dofinansowanie wynagrodzenia trenera”, wysokość udzielonej dotacji 75.000 zł. Dotację rozliczono w całości.
  3. Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile, nazwa zadania: „Organizacja imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów”, wysokość udzielonej dotacji 2.000 zł.  Realizatorem zadania był PZW Koło Nr 75 „LIN” w Mirosławcu Górnym. Dotację rozliczono na kwotę 1.129.99 zł. – różnica w kwocie 870,01 została zwrócona.
 3. Kultury:
  1. Stowarzyszenie Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu, nazwa zadania: „Organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec m. in. w formie: występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów”, wysokość udzielonej dotacji 3.000 zł. Dotację rozliczono w całości.
  2. Stowarzyszenie Rekreacyjne „Cztery Pory Roku” w Mirosławcu nazwa zadania: „Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec” , wysokość udzielonej dotacji 2.000 zł. Dotację rozliczono w całości.

 

Uzyskane wskaźniki realizacji programu:

 1. liczba ogłoszonych otwartych konkursów – 1, na 5 zadań publicznych,
 2. liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert - 6, w tym liczba organizacji - 6,
 3. liczba zawartych umów n realizację zadania publicznego w ramach konkursów - 6, w tym liczba organizacji - 6,
 4. liczba ofert złożonych zgodnie z Uchwałą Nr XI/79/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu  z dnia 26 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mirosławiec –1, w tym zawartych umów –1,
 5. liczby osób, które były adresatami różnych działań publicznych – część zadań była adresowana do wszystkich mieszkańców gminy Mirosławiec,
 6. wysokość środków finansowych zaangażowanych na realizację Programu przez Gminę – 106.000 zł,
 7. łączna wysokości środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców –24.562 zł ,
 8. liczba zadań zrealizowanych w ramach Programu – 7.

 

Pozafinansowe formy współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi realizowane w 2014 r.:  

 1. Udostępnianie na preferencyjnych warunkach lokalu z przeznaczeniem na siedzibę organizacji (m.in. Jutrzenka, Keja,),
 2. Udostępnianie na preferencyjnych warunkach pomieszczeń, terenów z przeznaczeniem na realizację zadań przez organizację (m.in. Mirstal –Lotnik, TPD),
 3. Udostępnienie lokalu na spotkania organizacji (m.in. Polski  Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Rodzinne Ogrody Działkowe „RELAX” w Mirosławcu, Polski Związek Wędkarski Koło Mirosławiec „Sum”, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych),
 4. Przekazywanie informacji o możliwościach pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł,
 5. Umieszczanie informacji na temat działalności organizacji na stornach internetowych Gminy, oraz w wydawanym informatorze – miejsko gminnym,
 6. Współpraca ze stowarzyszeniami przy realizacji sportowo – rekreacyjnych imprez organizowanych przez Urząd Miejski w Mirosławcu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 12-05-2016 11:01:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 12-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-05-2016 11:01:31