Uchwała Nr XIX/163/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia " Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2020" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2030".

UCHWAŁA NR XIX/163/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2020 oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2030"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Mirosławiec", stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Mirosławiec określone w dokumencie "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i  Miasta Mirosławiec na lata 2016-2030", stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/163/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 maja 2016 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1.1 do PGN

Zalacznik1.1.pdf

Załącznik Nr 1.2 do PGN

Zalacznik1.2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/163/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 maja 2016 r.

Zalacznik2.pdf

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 06-06-2016 12:38:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 30-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 13:33:17