UCHWAŁA NR XX/169/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2015 rok

UCHWAŁA NR XX/169/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2015  rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 330 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2015 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- wprowadzenia do sprawozdania,

- rachunku zysków i strat,

- bilansu,

- dodatkowej informacji i objaśnień,

- załącznika nr 1 do dodatkowej informacji i objaśnień,

- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,

- dodatkowego uzgodnienia do bilansu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech


1)Zm. poz. 613 oraz z 2014 r. poz. 768 i 1100.

Załączniki do pobrania

1 XX.169.2016.pdf (PDF, 19KB) 2016-06-29 14:49:10 63 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 29-06-2016 14:49:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 27-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 13:31:59