Zmiana wzorów sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne i nieczystości ciekłe

Informujemy, że zgodnie z  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 roku poz. 934) od 30 czerwca 2016 roku obowiązują nowe wzory sprawozdań:

-  półrocznych dla podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

-  rocznych dla prowadzących PSZOK-i,

- kwartalnych dla podmiotów opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe,

- rocznych dla wójta / burmistrza / prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- rocznych dla marszałka województwa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

UWAGA!

Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych sprawozdanie za I półrocze 2016 roku sporządzają już na nowym wzorze w terminie do 31 lipca 2016 roku.

 

Kwartalne sprawozdania sporządzane przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za rok 2016 mają być jednak składane zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

 

Wzory nowych sprawozdań w wersji edytowalnej dla podmiotów odbierających odpady komunalne oraz opróżniających zbiorniki bezodpływowe dostępne są w załączniku poniżej.

Informacje dotyczące sprawozdawczości można uzyskać pod numerem telefonu Urzędu Miejskiego 67 2596142 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: k.chalupczak@miroslawiec.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Chałupczak 12-07-2016 07:47:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Chałupczak 12-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Kamila Chałupczak 12-07-2016 07:49:06