Obowiązek złożenia sprawozdania za I półrocze 2016 roku przez podmioty odbierające odpady komunalne z terenu gminy i miasta Mirosławiec

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE

 

Zgodnie z art. 9n ust. 1 i 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250) do końca lipca 2016 roku, należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu sprawozdanie za I półrocze 2016 roku, sporządzone przez podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i wpisany do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Mirosławca.

Jednocześnie informujemy, że od 1 stycznia 2013 roku zaczął obowiązywać przepis art. 9 ust. 1 pkt. 5 powyższej ustawy zgodnie, z którym przedsiębiorca, który przekazuje po terminie sprawozdanie podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Chałupczak 12-07-2016 07:53:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Chałupczak 12-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Kamila Chałupczak 12-07-2016 07:54:49