Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu z zakresu realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mirosławiec.