UCHWAŁA NR XXI/179/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2016/2017 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno?Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Uchwała Nr XXI/179/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2016/2017 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, art.10 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 17 ust. 3a pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2016/2017 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

§ 2. Szczegółowe zasady realizacji i finansowania zadania, o którym mowa w § 1 zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Czech

 

[1]Zm. z 2013 r. poz. 827, z 2014 r. poz. 7 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 1045, 1418, 1629 i 1640 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 12-09-2016 13:22:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 29-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 13:29:34