UCHWAŁA NR XXII/185/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Mirosławiec.

Uchwała Nr XXII/185/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Mirosławiec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Pozytywnie opiniuje przedłożony przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego projekt planu aglomeracji Mirosławiec o równoważnej liczbie mieszkańców RLM 5081 wraz załącznikami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/185/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 września 2016 r.
Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/185/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 września 2016 r.
Zalacznik2.pdf

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 05-10-2016 08:48:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 30-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 13:28:10