INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 6 października 2016 r. o wynikach konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 r.

INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 6 października 2016 r.

o wynikach konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego

Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 r.

Na podstawie § 13 uchwały Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu   z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec oraz Zarządzenia Nr 69 Burmistrza Mirosławca  z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 r. podaje się do publicznej wiadomości informację o wynikach konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 r.

 

1.Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec w dniach od 25 sierpnia do 30 września 2016 r.

2.Konsultacje obejmowały mieszkańców Gminy Mirosławiec oraz organizacje pozarządowe.

3.Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone  w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.bip.miroslawiec.pl),  na stronie internetowej www.miroslawiec.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu i tablicach ogłoszeń  w sołectwach.

4.1 Termin zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego – od 25 sierpnia do 9 września 2016 r.

4.2 Ilość zgłoszonych projektów – 8.                                     

4.3 Ilość projektów zakwalifikowanych przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego po pozytywnej analizie zespołu analizującego Urzędu Miejskiego i zakwalifikowane do głosowania – 8.

5. Przebieg konsultacji  nadzorował Zespół ds. budżetu obywatelskiego.

6. Wybór zadań do budżetu obywatelskiego przez mieszkańców Gminy Mirosławiec dokonany został w trybie głosowania jawnego.

7.Głosowanie odbyło się w dniu 30 września 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu ul. Wolności 37 w godz. 700-1800. Głosowanie przeprowadzono również przy pomocy poczty elektronicznej na adres urzad@miroslawiec.pl w dniach 26-30 września  2016 r. do godz. 1800. Karty przesłane pocztą elektroniczną na adres urzad@miroslawiec.pl zostały przez pracownika Urzędu Miejskiego  w Mirosławcu wydrukowane i wrzucone do urny w obecności Przewodniczącego Zespołu ds. budżetu obywatelskiego.

8. WYNIKI GŁOSOWANIA :

                                                  PROJEKTY NA 35 TYS. ZŁ

dla wszystkich miejscowości z Gminy i Miasta Mirosławiec

Lp.

Nazwa projektu

Koszt

 

Liczba głosów

 

1.

„Modernizacja płyty boiska na Stadionie Miejskim w Mirosławcu poprzez wymianę bramek na przenośne, aluminiowe wraz z zakupem traktora ogrodowego do koszenia, samojezdnego wózka do podlewania oraz uzupełnienia ubytków trawy, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa  i warunków do rozgrywania zawodów sportowych oraz podniesie funkcjonalność boiska podczas imprez kulturalnych .”

         35.000 zł

 

 

1741

2.

„Przebudowa chodnika we wsi Piecnik.”

35.000 zł

317

3.

„Wykonanie betonowych siedzisk z drewnianymi elementami przy placu zabaw wraz z utwardzeniami w Mirosławcu Górnym.”

35.000 zł

 

609

                                                       PROJEKTY NA 20 TYS. ZŁ

                         dla miejscowości wiejskich z Gminy i Miasta Mirosławiec

                                          z wyłączeniem Mirosławca Górnego

1.

„Siłownia przy boisku w Hankach.”

20.000 zł

670

2.

„Nasz cudowny ogród z altaną w Łowiczu Wałeckim.”

20.000 zł

626

3.

„Atrakcyjne, gościnne i integracyjne miejsce spotkań za świetlicą dla mieszkańców na świeżym powietrzu na każdą porę roku w Bronikowie.” 

20.000 zł

179

4.

„Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń fitness na terenie boiska przy szkole w Piecniku.”

20.000 zł

435

5.

„Rozszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej na plaży przy jeziorze Bytyń Wielki w miejscowości Próchnowo.”

20.000 zł

717

Projekty, które w wyniku głosowania otrzymały największą ilość głosów do realizacji w roku 2017:

Kategoria do 35 tys. zł dla wszystkich miejscowości z Gminy i Miasta Mirosławiec

  1. „Modernizacja płyty boiska na Stadionie Miejskim w Mirosławcu poprzez wymianę bramek na przenośne, aluminiowe wraz z zakupem traktora ogrodowego do koszenia, samojezdnego wózka do podlewania oraz uzupełnienia ubytków trawy, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwai warunków do rozgrywania zawodów sportowych oraz podniesie funkcjonalność boiska podczas imprez kulturalnych .”

Kategoria do 20 tys. zł dla miejscowości wiejskich z Gminy i Miasta Mirosławiec z wyłączeniem Mirosławca Górnego

  1. „Rozszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej na plaży przy jeziorze Bytyń Wielki w miejscowości Próchnowo.”
  2. „Siłownia przy boisku w Hankach.”                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                              Burmistrz Mirosławca

                                                                                                                    /- / Piotr Pawlik

 

Załączniki do pobrania

1 06_10_2016_10_57_08_inf. o wynikach konsultacji budżetu obywatelskiego2017.doc (DOC, 52KB) 2016-10-06 10:57:08 94 razy
2 inf. o wynikach konsultacji budżetu obywatelskiego2017.doc (DOC, 52KB) 2016-10-05 14:33:44 1 raz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 05-10-2016 14:33:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 05-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 06-10-2016 10:57:08