Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11 w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt.Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) uchwala się co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę przejęcia od Powiatu Wałeckiego wykonywania zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu publicznych dróg powiatowych położonych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w sezonie 2016/2017. Wykaz i opis dróg publicznych przejmowanych do zimowego utrzymania zawiera załącznik do uchwały.
§ 2. Przejęcie zadania, o którym mowa w §1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego między Burmistrzem Mirosławca, a Zarządem Powiatu w Wałczu, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenie finansowe.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie:

W dniu 14 września 2016 r. do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wpłynęło pismo z Zarządu Powiatu w Wałczu w sprawie kontynuacji współpracy, polegającej na przejęciu przez Gminę i Miasto Mirosławiec od Powiatu Wałeckiego zadania samorządu powiatowego związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy w sezonie zimowym 2016/2017. Przejęcie realizacji przedmiotowego zadania przez Gminę Mirosławiec ma na celu usprawnienie i przyspieszenie przeprowadzania akcji zima na ww. drogach. Szczegóły zostaną określone w porozumieniu miedzy Burmistrzem Mirosławca a Zarządem Powiatu Wałeckiego.

 

Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 października 2016 r.
WYKAZ I OPIS DRÓG PUBLICZNYCH POWIATOWYCH PRZEJMOWANYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA

Lp.

Nazwa i nr drogi

Lokalizacja

Długość odcinka

od km

do km

Zamiejski (km)

Miejski (km)

1

Orle – Mirosławiec dr. nr 1984z

8+358

16+0 44

7,67

0,016

2

Od dr. nr 177 – Jadwiżyn dr. nr 2301z

0+000

3+915

3,915

 

3

Bronikowo – Próchnowo dr. nr 2310z

0+000

3+850

3,85

 

4

Piecnik – Próchnowo dr. nr 2311z

0+000

3+619

3,619

 

5

Od dr. nr 10 – Toporzyk dr. nr 2360z

0+00

2+842

2,842

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 18-10-2016 12:29:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 18-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 15:05:04