UCHWAŁA NR XXIII/193/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Uchwała Nr XXIII/193/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11 w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt.Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę przejęcia od Powiatu Wałeckiego wykonywania zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu publicznych dróg powiatowych położonych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w sezonie 2016/2017. Wykaz i opis dróg publicznych przejmowanych do zimowego utrzymania zawiera załącznik do uchwały.

§ 2. Przejęcie zadania, o którym mowa w §1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego między Burmistrzem Mirosławca, a Zarządem Powiatu w Wałczu, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenie finansowe.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

 

 

 Załącznik do Uchwały Nr XXIII/193/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 października 2016 r.

WYKAZ I OPIS DRÓG PUBLICZNYCH POWIATOWYCH PRZEJMOWANYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA

Lp.

Nazwa i nr drogi

Lokalizacja

Długość odcinka

od km

do km

Zamiejski (km)

Miejski (km)

1

Orle – Mirosławiec dr. nr 1984z

8+358

16+0 44

7,67

0,016

2

Od dr. nr 177 – Jadwiżyn dr. nr 2301z

0+000

3+915

3,915

 

3

Bronikowo – Próchnowo dr. nr 2310z

0+000

3+850

3,85

 

4

Piecnik – Próchnowo dr. nr 2311z

0+000

3+619

3,619

 

5

Od dr. nr 10 – Toporzyk dr. nr 2360z

0+00

2+842

2,842

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 02-11-2016 08:13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 27-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 13:26:17