UCHWAŁA NR XXIII/196/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XXIII/196/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 77 pkt. 11 i art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 r., poz. 1446), uchwala się co następuje:

§ 1. Przyznaje się w roku budżetowym 2016 dotację w kwocie 8 610,00 zł. na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod pozycją A-1204, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Wnioskodawca

Obiekt

Nr rejestru zabytków

Cel dotacji

Kwota dotacji

(zł. brutto)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Lubnie, w imieniu której działa Proboszcz Parafii ks. Tadeusz Winnicki

Kościół filialny pw. św. Jadwigi w Jabłonowie

A-1204

Odnowienie

(renowacja)

drewnianych

drzwi

wewnętrznych (3 szt.)

8 610,00

(co stanowi

100 %

kosztów

wykonania

zadania)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 02-11-2016 14:08:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 27-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 13:25:37