Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia .................... 2016 r.
uchylającą uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) oraz art. 77 pkt. 11 i art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Uchyla się w całości uchwałę Nr XXIII/196/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2016 r w sprawie  przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie:

27 października 2016 r. podjęto uchwałę nr XXIII/196/2016 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Kwota dotacji wynosiła 8 610,00 zł i została przyznana na „Odnowienie (renowacja) drewnianych drzwi wewnętrznych (3szt.)" w Kościele filialnym pw. św. Jadwigi w Jabłonowie. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 poz. 1446) w art. 77 określa ścisły katalog prac, na jakie można udzielać dotacji. Z uwagi na to, iż nie ma uwzględnionych prac przy drzwiach wewnętrznych, konieczne jest uchylenie przedmiotowej uchwały.
Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób rozliczania oraz sposób kontroli wykonanych zadań określa Uchwała nr VI/42/2007 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 22-11-2016 12:31:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 22-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 15:03:05